ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Các lợi ích khi là thành viên chính thức :

  • Loại bỏ toàn bộ quảng cáo.
  • Đăng nhạc lên Website.
  • Đăng cảm nhận , Tạo Playlist riêng.
  • Có trang cá nhân riêng , Bình chọn , Đề cử bài đăng bạn thích.
  • Nhận thông báo từ người hâm mộ khi có bài đăng mới.
  • ....và còn rất nhiều chức năng khác chờ bạn khám phá !

Hãy hoàn thành các thông tin dưới đây để đăng ký tài khoản mới.

Vui lòng cung cấp thông tin chính xác để chúng tôi có thể liên hệ khi cần thiết.

- Không nên đặt mật mã dạng thông dụng như 123456,iloveyou,imissyou,password,..v..v, rất dễ bị dò ra dẫn đến mất tài khoản.
- Không nên đặt tên tài khoản có kí tự đặc biệt.
- Cung cấp Email chính xác để có thể lấy lại mật mã trong trường hợp bị người khác đổi hoặc quên mất.

Thông tin tài khoản

 
 

Thông tin cá nhân