THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trần Long

- Điện thoại: 0978 551 577

- Email: mixdj.vn@Gmail.Com

- Website: Mix Dj VN

- Facebook: https://www.facebook.com/khong.khuat.phuc.85

- Địa Chỉ : Tổ 14 Thị Trấn Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh